Kết quả gợi ý
Jacob's Creek

Jacob's Creek

Vùng Jacob's Creek đã sản xuất các loại rượu vang cao cấp có nguồn gốc từ thung lũng Barossa trong suốt 171 năm. Năm 1847, một người nhập cư ở Bavaria tên là Johann Gramp đâ trồng vườn nho thương mại đầu tiên của thung lũng Barossa trên bờ lạch Jacob's Creek.

Xem thêm »

 

Có 17 sản phẩm
Sắp xếp theo