Kết quả gợi ý
G.H Mumm

G.H Mumm

DARE, WINE, CELEBRATE, MAISON MUMM MASTERS
THE POWER AND RICH FRUIT OF PINOT NOIR

"Đơn giản là tốt nhất" - Đó là lời mà người sáng lập G.H.Mumm luôn tâm đắc mỗi ngày để tạo nên một sản phẩm hoàn hảo và xuất sắc. Từ những công nhân thu hoạch nho cho đến các Chuyên Gia Hầm Ủ, rất nhiều công việc khác nhau.... Xem thêm »

 

Có 8 sản phẩm
Sắp xếp theo  
Champagne G.H Mumm 1.5L
1500 ml / 12%

3,850,000đ

Champagne G.H Mumm 3L
3000 ml / 12%

8,800,000đ

Champagne G.H Mumm 6L
6000 ml / 12%

22,000,000đ

Champagne G.H.Mumm
750 ml / 12%

1,700,000đ

2,200,000đ

4,200,000đ

1,800,000đ

G.H Mumm Rose
750 ml / 12%

2,700,000đ