Kết quả gợi ý
Glenfarclas

Glenfarclas

Nhà máy chưng cất Glenfarclas vùng Speyside ở Ballindalloch, Scotland. Glenfarclas dịch là nghĩa của thung lũng cỏ xanh. Nhà máy chưng cất thuộc sở hữu và điều hành bởi gia đình Grant. Nhà máy chưng cất là lớn nhất trên Speyside với tất cả 6 "stills" và được đốt nóng trực tiếp bằng các vòi đốt khí.

Xem thêm »

 

Có 10 sản phẩm
Sắp xếp theo  
Glenfarclas 10 Năm
700 ml / 40%

1,000,000đ

Glenfarclas 12 Năm
700 ml / 43%

1,150,000đ

Glenfarclas 15 Năm
700 ml / 40%

1,850,000đ

Glenfarclas 17 Năm
700 ml / 40%

2,000,000đ

Glenfarclas 18 Năm
1000 ml / 43%

2,500,000đ

Glenfarclas 21 Năm
700 ml / 43%

3,800,000đ

Glenfarclas 25 Năm
700 ml / 43%

4,500,000đ

Glenfarclas 30 Năm
700 ml / 43%

13,000,000đ

Glenfarclas 40 Năm
700 ml / 43%

Liên hệ

750,000đ

Glenfarclas

Nhà máy chưng cất Glenfarclas vùng Speyside ở Ballindalloch, Scotland. Glenfarclas dịch là nghĩa của thung lũng cỏ xanh. Nhà máy chưng cất thuộc sở hữu và điều hành bởi gia đình Grant. Nhà máy chưng cất là lớn nhất trên Speyside với tất cả 6 "stills" và được đốt nóng trực tiếp bằng các vòi đốt khí.
Nhà máy chưng cất có công suất sản xuất khoảng 3,5 triệu lít rượu mỗi năm. Thông thường bốn ảnh tĩnh (stills) được sử dụng để sản xuất và hai bản dự trữ.