Kết quả gợi ý
Auchentoshan

Auchentoshan

Auchentoshan là dòng whisky được chưng cất ba lần từ một loai mạch nha duy nhất. Auchentoshan (phát âm ‘Aw-khen- tosh-an’) là nhà máy chưng cất duy nhất của Scotland vẫn duy trì cách chưng cất ba lần
 

Xem thêm »

 

Có 8 sản phẩm
Sắp xếp theo  

Auchentoshan là dòng whisky được chưng cất ba lần từ một loai mạch nha duy nhất. Auchentoshan (phát âm ‘Aw-khen- tosh-an’) là nhà máy chưng cất duy nhất của Scotland vẫn duy trì cách chưng cất ba lần
- không phải hai lần như những loại khác - tinh tế trong từng giọt rượu, là loại Scotch Whisky được đánh giá cao nhất toàn thế giới từ 1823.