Kết quả gợi ý
Jim Beam

Jim Beam

Jim Beam là thương hiệu Bourbon số 1 trên thế giới hiện nay. Được thành lập vào năm 1795, nhà sản xuất Jim Beam đã trãi qua 7 thể hệ hoạt động trong lĩnh vực này. Jim Beam được tôn vinh là loại quốc tửu của Mỹ.

Xem thêm »

 

Có 4 sản phẩm
Sắp xếp theo  
Jim Beam Black
700 ml / 43%

500,000đ

Jim Beam Black 1L
1000 ml / 43%

650,000đ

500,000đ

Jim Beam White
750 ml / 43%

250,000đ