Chivas 15 Năm giảm giá còn 809.000 VND /chai

Chương trình khuyến mãi Chivas 15

Khi mua số lượng từ 2 chai trở lên

- Geogre Wyndham Bin 222/555/888 giá khuyễn mãi còn 749.000 VND /cặp

- Jacob's Creek Winemaker's Selection giá khuyến mãi còn 499.000 VND /cặp