► XEM GIÁ: https://ruoutaychinhhang.com/chivas-revolve-chivas-dia-bay-750ml-40.html
► Các sản phẩm khác của Chivas Brothers: https://ruoutaychinhhang.com/chivas.html
► Fanpage: https://www.facebook.com/watch/?v=2696688917316407

 


CHIVAS ĐĨA BAY

 


THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO

 


XOAY TRÊN MẶT BÀN

► XEM GIÁ: https://ruoutaychinhhang.com/chivas-revolve-chivas-dia-bay-750ml-40.html
► Các sản phẩm khác của Chivas Brothers: https://ruoutaychinhhang.com/chivas.html
► Fanpage: https://www.facebook.com/watch/?v=2696688917316407