Kết quả gợi ý
ST Hugo

ST Hugo

là dòng vang được tạo nên để tưởng nhớ đến Hugo Gramp, một người có ảnh hưởng nhiều đến nền sản xuất vang hiện đại cua Australia

Xem thêm »

 

Có 2 sản phẩm
Sắp xếp theo  

2,100,000đ

ST Hugo Shiraz
750 ml / 14.5%

2,100,000đ