Kết quả gợi ý
Single Malt Scotch Whisky

Single Malt Scotch Whisky

Single Malt Scotch Whisky, tiếng Việt thường được gọi là Whisky Đơn, đúng ra phải gọi là Whisky Mạch nha đơn, hoặc đầy đủ thì phải là Whisky Mạch nha.... Xem thêm »

 

Có 321 sản phẩm
Sắp xếp theo  
Bowmore No.1
700 ml / 40%

1,250,000đ

Bunnahabhain 12 Năm
700 ml / 46.3%

1,500,000đ

Caol ila 12 Năm
700 ml / 43%

1,450,000đ

Cardhu 12 Năm
700 ml / 40%

1,450,000đ

1,500,000đ

Cardhu 18 Năm
700 ml / 40%

2,300,000đ

2,750,000đ

Clynelish 14 Năm
750 ml / 46%

1,400,000đ

1,400,000đ

Cragganmore 12 Năm
700 ml / 40%

1,150,000đ

Craigellachie 13 Năm
700 ml / 46%

1,700,000đ

Craigellachie 17 Năm
700 ml / 46%

3,600,000đ

Dalmore 12 Năm
700 ml / 40%

1,550,000đ

Dalmore 12 Năm 1L
1000 ml / 40%

Liên hệ

Dalmore 15 Năm
700 ml / 40%

1,850,000đ

Dalmore 15 Năm 1L
1000 ml / 40%

Liên hệ

Dalmore 18 Năm
700 ml / 40%

3,400,000đ

Dalmore 21 Năm
700 ml / 42%

Liên hệ

Dalmore 25 Năm
700 ml / 42%

Liên hệ

2,800,000đ

Dalwhinnie 15
700 ml / 43%

1,750,000đ

Dewar's 32 Năm
500 ml / 46%

4,200,000đ

Glen Grant 10 Năm
700 ml / 40%

1,400,000đ

Glen Grant 12 Năm
700 ml / 43%

1,750,000đ

Glen Grant 18 Năm
700 ml / 43%

4,500,000đ

Glen Moray 12 Năm
700 ml / 40%

1,000,000đ

Glen Moray 16 Năm
700 ml / 40%

1,600,000đ

750,000đ

750,000đ

Glencadam 10 Năm
700 ml / 46%

1,100,000đ

Single Malt Scotch Whisky, tiếng Việt thường được gọi là Whisky Đơn, đúng ra phải gọi là Whisky Mạch nha đơn, hoặc đầy đủ thì phải là Whisky Mạch nha Đơn cất của một Nhà Chưng cất duy nhất.